Dây tiếp địa chống sét

Dây cáp đồng Việt Nam chất lượng cao, chuyên dụng cho chống sét và tiếp địa

.